UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Mięsna Wszechnica

Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Ślósarz, Katedra Zootechnika, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik Strefy "Mięsna Wszechnica"

Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Profesor nadzw. w Katedrze Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, prodziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przewodniczący Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członek Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.
Specjalista w zakresie hodowli zwierząt i ultradźwiękowej diagnostyki cech użytkowych zwierząt.
Autor ponad 170 publikacji naukowych i popularno-naukowych.


Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Dolata

Stopień naukowy magistra inżyniera technologii rolno-spożywczej otrzymał na Wydziale Technologii Rolno- Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w 1965 roku. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Doktorem habilitowanym nauk rolniczych został w 1992 roku, natomiast tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2001 roku, a w 2006 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Technologii Mięsa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obecnie jest emerytowanym profesorem Instytutu Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale nadal jest aktywny naukowo i w działalności popularyzującej naukę.

  CZYTAJ WIĘCEJ


Dr inż. Bożena GrześInstytut Technologii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 2001 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Surowców Zwierzęcych Instytutu Technologii Mięsa. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą głównie oceny przydatności kulinarnej i technologicznej surowca mięsnego w aspekcie przemian zachodzących w białkach mięśniowych.
Dr inż. Bożena Grześ jest współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz kilku rozdziałów w podręcznikach akademickich z zakresu technologii mięsa.


Dr inż. Ryszard Kowalski, Instytut Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od roku 1996 jest związany z Instytutem Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozpoczął pracę jako asystent, w Zakładzie Technologii Produktów Mięsnych a obecnie pełni w nim funkcję adiunkta. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie tez pracy: Rola i funkcja preparatów transglutaminazy w kształtowaniu jakości wyrobów mięsnych typu szynka parzona. W swojej działalności naukowej zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z szeroko pojętą technologią mięsa, a wykonane prace naukowe z tego zakresu posiadają charakter poznawczy oraz zastosowawczy. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych.


Mgr inż. Anita Zaworska, zootechnik Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, stanowisko - doktorantka

Jest absolwentką Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwo Żywności oraz Analityki Chemicznej. Główny obszar zainteresowań badawczych koncentruje na tematyce nasion roślin strączkowych w żywieniu zwierząt, zarówno surowych nasion jak i poddanych procesom technologicznym -poprawa wartości pokarmowej, strawności i wykorzystania białka oraz zwiększenie walorów dietetycznych. Jest autorką artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz wielu artykułów popularno-naukowych w czasopismach branżowych. Uczestniczka konferencji naukowych oraz wykonawca projektów badawczych.


Mgr inż. Barbara Stefańska, zootechnik, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, stanowisko - doktorantka

Absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Aktualnie doktorantka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z żywieniem zwierząt przeżuwających, w szczególności wysokowydajnych krów mlecznych w okresie okołoporodowym oraz etiologią i profilaktyką chorób metabolicznych.


Mgr inż. Paweł Stefański, zootechnik, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, stanowisko - doktorant

Absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorant w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podejmowana działalność naukowo-badawcza związana jest z dobrostanem oraz behawiorem zwierząt, a także promocja hodowli bydła mięsnego w Polsce.


Mgr inż. Katarzyna Rzewuska, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, stanowisko - doktorantka

Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, aktualnie doktorantka na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoje zainteresowania zawodowe wiąże z profilaktyką chorób metabolicznych, a pracę badawczą koncentruje na genetyce populacji oraz optymalizacji wykorzystania parametrów mleka w zarządzaniu stadem.


Dr Jolanta Nalewaj, dietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Żywienie Człowieka specjalności dietetyka.
Od 2006 roku dr Jolanta Nalewaj jest właścicielką Gabinetu Dietetycznego SYNERGIA mieszczącego się przy ul. Solnej w Poznaniu. Pasjonatka zdrowego stylu życia i racjonalnych diet. W swojej karierze zawodowej pomogła setkom osób w walce z nadwagą, otyłością, chorobami żywieniowo-zależnymi oraz metabolicznymi. Szczególne zainteresowanie poświęca dzieciom- dba o to, by odwiedzający ja maili pacjenci mieli zbilansowane posiłki w których nie zabraknie żadnego składnika odżywczego także witamin i składników mineralnych. Ponad to, wspiera osoby chore na nowotwór, prezentując im gamę wykładów na temat jak się odżywiać aby wspomóc walkę z chorobą i nie dopuścić do jej nawrotu. Wykłady na temat odżywiania i indywidualne plany żywieniowe prowadzi także dla chorych na cukrzycę typu 1 i 2 oraz stwardnienie rozsiane.
Dr Jolanta Nalewaj jest autorką wielu artykułów w czasopismach branżowych oraz uczestniczką zagranicznych staży. Od ponad czterech lat jest aktywnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową w Poznaniu.

Mgr inż. Julia Marchel, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Bartoszek, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

 

Jesteś tutaj: Home Ludzie Mięsna Wszechnica